GEWOON LEVEN NU

Voor psychosociale en lichaamsgerichte therapie, counseling, en training.

Wat is voetreflex?

Voetreflexologie is gebaseerd op de gedachte dat lichaam en geest harmonisch met elkaar verbonden zijn en een eenheid vormen. Wanneer deze eenheid uit balans is, kan voetreflexologie helpen om verstoorde harmonie te herstellen door het natuurlijke genezingsproces van het lichaam te stimuleren. Zo stelt voetreflexologie de mens in staat zichzelf te helpen, te genezen of in een betere conditie te brengen.

Door de organen, wervels, het lymfesysteem en de ledematen te behandelen via reflexpunten en -zones op de voeten, onderzoekt de voetreflexoloog waar een verstoring zit. Tijdens de behandeling zullen niet alleen fysieke, maar ook psychische en emotionele aspecten in het genezingsproces betrokken worden. Hierdoor wordt evenwicht in het hele systeem bewerkstelligd en kan de harmonie tussen lichaam en geest worden hersteld.

Het raadzaam om gedurende vier weken elke week een behandeling te ontvangen. Binnen deze 4 behandelingen wil ik verbetering zien in uw klacht. Dit kan zijn dat de klacht geheel verdwenen is, de klacht in frequentie of intensiteit verminderd is. Op moment van verandering van de klacht wordt afhankelijk van de aard van de klacht de behandelintensiteit bepaald.

Wanneer voetreflex?

Voetreflex kan bij een velerlei aan klachten worden toegepast. Binnen Gewoon Leven Nu kies ik vaak voor voetreflex bij darmklachten, slaapproblemen, migraine en onverklaarbare pijn en moeheidsklachten. Dit omdat ik hier goede ervaringen mee heb bij cliënten.

Voor het beroepsmatig geven van voetreflexbehandelingen ben ik als beroepslid aangesloten bij de Bond van Europese Reflexologen. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op ber-voetreflexologie.nl/beroepsvereniging

Terug naar: Door wie en hoe? Sitemap Contact