GEWOON LEVEN NU

Voor psychosociale en lichaamsgerichte therapie, counseling, en training.

Wat is voetreflex?

Voetreflexologie is gebaseerd op de gedachte dat lichaam en geest harmonisch met elkaar verbonden zijn en een eenheid vormen. Wanneer deze eenheid uit balans is, kan voetreflexologie helpen om verstoorde harmonie te herstellen door het natuurlijke genezingsproces van het lichaam te stimuleren. Zo stelt voetreflexologie de mens in staat zichzelf te helpen, te genezen of in een betere conditie te brengen.

Door de organen, wervels, het lymfesysteem en de ledematen te behandelen via reflexpunten en -zones op de voeten, onderzoekt de voetreflexoloog waar een verstoring zit. Tijdens de behandeling zullen niet alleen fysieke, maar ook psychische en emotionele aspecten in het genezingsproces betrokken worden. Hierdoor wordt evenwicht in het hele systeem bewerkstelligd en kan de harmonie tussen lichaam en geest worden hersteld.

Wanneer voetreflex?

Voetreflex kan bij een velerlei aan klachten worden toegepast. Binnen Gewoon Leven Nu kies ik vaak voor voetreflex bij darmklachten, slaapproblemen, migraine en onverklaarbare pijn en moeheidsklachten. Dit omdat ik hier goede ervaringen mee heb bij cliënten.

Voor het beroepsmatig geven van voetreflexbehandelingen ben ik als beroepslid 19 jaar aangesloten geweest bij de Bond van Europese Reflexologen. De voetreflexbehandeling kan los worden afgenomen ter ontspanning/preventie of geïntegreerd in een behandelplan voor psychosociale of psychosomatische klachten.

Voor voetreflex voor mensen met kanker (oncoreflex) verwijs ik door naar mijn collega voetreflexoloog in Lengel Ineke van Halteren van Shanti Touch. Zij is hierin gespecialiseerd. Ook heeft zij een speciaal Covid 19 protocol voor het aanpakken van klachten en symptomen na corona. Voor meer informatie: www.shantitouchvoetreflex.nl

Bij klachten is het raadzaam om gedurende 4 weken tot 8 weken 4 tot 6 behandelingen te ontvangen. Binnen deze behandelingen wil ik verbetering zien in uw klacht. Dit kan zijn dat de klacht geheel verdwenen is of dat de klacht in frequentie of intensiteit verminderd is. Op moment van verandering van de klacht wordt afhankelijk van de aard van de klacht de behandelintensiteit bepaald.

Heeft u geen klachten dan is voetreflex gewoon heerlijk ontspannen en kan een preventieve werking hebben in het voorkomen van klachten. U kunt voetreflex zien als een onderhoud voor uw lichaam. Zoals u voor uw auto zorgt in onderhoud en preventie van onveilig rijden kunt u ook voor uw lichaam zorgen.

Tarieven voetreflex als onderdeel van behandelplan

Soort Tijd Prijs
Consult 30 min €39,00
Consult 40 min €51,50
Consult 60 min €78,00
Consult/Intake 75 min €97,75

Bovenstaande tarieven zijn inclusief 0 % BTW.

Vergoedingen

Voor bovenstaande individuele consulten als onderdeel van een behandelplan zijn door bijna alle zorgverzekeraars vergoedingen mogelijk. Vergoedingen voor de consulten van Gewoon Leven Nu vallen onder de aanvullende verzekering. Deze vergoedingen gaan niet ten koste van uw eigen risico. U krijgt het dus vanaf de eerste euro vergoed. U heeft geen verwijzing nodig van uw huisarts. De hoogte van bedrag dat u terug krijgt is afhankelijk van het door u gekozen aanvullende pakket en geldt per kalenderjaar.

Ik ben als beroepslid aangesloten bij de NFG en de BGN. Voor een recent overzicht van de vergoedingen kunt u kunt u mij een mailtje dan kijk ik met u mee.

Het komt steeds vaker voor dat werkgevers ook bereidt zijn mee te betalen aan een behandeling.

Tarieven voetreflex als ontspanning/preventie

Soort Tijd Prijs
Voetreflex los 30 min €39,00
Voetreflex 30 minuten 5-ritten 6 maanden geldig €175,00
Voetreflex los 60 min €69,00
Voetreflex 60 minuten 5-ritten 6 maanden geldig €325,00

Bovenstaande tarieven zijn inclusief 21 % BTW.

Vergoedingen

Voor voetreflex als ontspanning zijn geen vergoedingen mogelijk uit het aanvullende pakket van uw zorgverzekering.

Terug naar: Door wie en hoe? Sitemap Contact