GEWOON LEVEN NU

Voor psychosociale en lichaamsgerichte therapie, counseling, en training.

Het woord zegt het al. Het is een therapie waarin verschillende werkvormen geïntegreerd worden. Vanuit verschillende psychologische invalshoeken, zoals onder andere cognitieve gedragstherapie, Gestallttherapie, bevestigingsleer, familie-opstellingen, oplossingsgerichte therapie worden gesprekken gevoerd om tot inzicht te komen.
Deze gesprekken worden ondersteund met lichaamsgerichte werkvormen en oefeningen.
Indien nodig werk ik met Bachremedies. Als deze geadviseerd worden door mij dan zit dit bij de consultprijs inbegrepen en betaald u hier niets extra voor.

Voor het beroepsmatig geven van integratieve therapie ben ik als therapeut aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg. Voor meer informatie hierover: www.de-nfg.nl

Terug naar: Door wie en hoe? Sitemap Contact