GEWOON LEVEN NU

Voor psychosociale en lichaamsgerichte therapie, counseling, en training.

Wat is EMDR?

EMDR is een kortdurende behandelmethode. Vaak kan er in drie tot vijf sessies resultaat behaald worden, die ook na langere tijd blijven bestaan. Tijdens een EMDR sessie wordt het informatie-verwerkingssysteem in de hersenen nagebootst en gestimuleerd.

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing.

Letterlijk vertaald betekent het:

door oogbeweging minder gevoelig worden en opnieuw verwerken.

Iedere gebeurtenis die als herinnering een blijvend negatief effect op iemands leven heeft, wordt traumatisch genoemd. Typisch voor een traumatische herinnering zijn de hevige emoties, de levendige beelden en de fysieke reacties daarop.

Deze herinneringen worden telkens weer geactiveerd in situaties die lijken op die tijdens de traumatische gebeurtenis. Zo kan later een geluid dat je hoort, een geur die je ruikt, of een beeld dat je ziet, de beelden en de gevoelens aan die gebeurtenis weer levendig terugbrengen. Inclusief alle lichamelijke reacties van toen.

Wanneer EMDR?

EMDR kan worden toegepast om de vast gelopen verwerking van traumatische ervaringen weer op gang te helpen.

Bepaalde ervaringen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een groot deel van de getroffenen 'verwerken' deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten:

Kinderen kunnen ook extra aanhankelijk zijn of lichamelijke klachten hebben zoals hoofd- of buikpijn.

Uitgangspunt is telkens dat deze klachten zijn ontstaan als gevolg van een of meer beschadigende ervaringen. De belangrijkste insteek van de EMDR therapeut is de cliënt te helpen de herinneringen aan deze gebeurtenissen te verwerken, met de bedoeling daarmee de klachten te verminderen of te laten verdwijnen

Hoe werkt EMDR?

Dat EMDR werkt bij trauma's lijdt geen twijfel. Er bestaan inmiddels 21 gecontroleerde onderzoeken naar de effectiviteit van EMDR. Dit maakt EMDR op dit moment de meest geƫvalueerde behandeling op het gebied van trauma.

Kort geschetst houdt de geprotocolleerde behandeling het volgende in:

De therapeut zal vragen aan de nare belevenis terug te denken inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Eerst gebeurt dit om meer informatie over de traumatische beleving te verzamelen. Daarna wordt het verwerkingsproces opgestart.

Door het met de ogen volgen van de hand van de therapeut of klikjes via de koptelefoon of zachte tikjes tegen de knieen afwisselend links en rechts wordt "het informatieverwerkingssysteem" in de hersenen gestimuleerd.

De EMDR procedure brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties. De cliƫnt wordt na elke set oogbewegingen gevraagd zich te concentreren op de meest opvallende verandering, waarna er een nieuwe set volgt. De aangeboden sets oogbewegingen of geluiden zullen er langzamerhand toe leiden dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest. Oftewel het trauma wordt verwerkt en de daarmee samenhangende klachten verdwijnen.

Voor het mogen uitvoeren van een EMDR behandeling ben ik aangesloten bij de samenwerkende EMDR therapeuten Nederland. Om de kwaliteit van de behandeling te bewaken zitten op het mogen uitvoeren van deze behandeling kwaliteitseisen, die met jaarlijks verplichte bijscholing op peil gehouden wordt. Voor meer informatie hiervoor: www.emdr-therapeuten.nl/kwaliteitseisen

Terug naar: Door wie en hoe? Sitemap Contact